EnglishEspañol │中文

 
 
 
2017 台北世界大學運動會國際志工
...
  2017 台北世界大學運動會國際志工...
  巴拉圭共和國外交部與智利共和國外交部於2016年08月21日,簽訂領事援助合作。...
  新簽證簽發程序...